Mitjançant els acords de la FECC amb les entitats col·laboradores, aquestes ofereixen diversos serveis relacionats amb el programa: Auxiliars de conversa, intercanvis, events, viatges i estades a l’estranger, …