Noves formacions de CLIL / AICLE – Bonificables!

AICLE Aplicat a l’Educació Primària i AICLE aplicat a l’Educació Secundària Obligatòria

En aquests dos cursos es tractaran els fonaments de l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres i es veurà com poden introduir-se a l’educació Primària o l’ESO. És un curs interessant per aquells qui estiguin pensant en la possibilitat de fer matèries en anglès a Primària o Secundària i vulguin ser motor d’aquesta renovació progressiva. Es donen pautes sobre com començar bé aquest projecte, i també es treballen propostes i idees concretes i realitzables.

Dates: del 29 de març a l’1 d’abril.
A la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18)
Formació bonificable a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

 

AICLE Aplicat a l’Àrea de Ciències

Aquest curs va adreçat a professors que ja tinguin coneixements d’AICLE i vulguin aprendre a elaborar i impartir continguts curriculars no lingüístics en anglès en l’àrea de Ciències. Es treballaran tècniques dinàmiques que mostrin com treballar amb els alumnes la interacció i oralitat de les matèries de l’àrea de Ciències en anglès. També es treballarà sobre materials de l’àrea corresponent ja existents (realia) per adaptar-los i preparar activitats AICLE.

Dates: del 29 de març a l’1 d’abril.
A la seu de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (c. dels Àngels, 18)
Formació bonificable a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Consulteu el programa en el següent enllaç: AICLE Science