Projecte escola multilingüe

/Projecte escola multilingüe
Projecte escola multilingüe2017-03-01T15:05:59+00:00

OBJECTIUS

El Projecte Escola Multilingüe de l’Escola Cristiana de Catalunya va nèixer l’any 2006 amb quatre objectius:

1. Augmentar el nivell d’anglès del professorat de les escoles (organitzant cursos presencials i a distància i facilitant-ne l’organització a les escoles).
2. Millorar l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres (organitzant cursos de metodologia).
3. Augmentar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres (amb tota mena d’iniciatives puntuals i transversals i amb la impartició d’assignatures en anglès totalment o parcialment).
4. Certificar el nivell d’anglès de la comunitat educativa (a través de certificacions externes objectives i prestigioses).

Per assolir aquests objectius la Fundació Escola Cristiana establirà acords i convenis de col.laboració amb entitats, associacions i empreses.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya garantirà a través de la seva Certificació Escola Multilingüe que les escoles disposen d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats objectius.