Bonificacions de la matrícula dels cursos TET 2017-2018

  • Per tal de poder-ho bonificar cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzarem els tràmits d’aquelles participacions de les quals l’escola/entitat ens ha comunicat que es fa càrrec de l’import mitjançant un mail a tet@escolacristiana.org . En aquests casos, un cop finalitzada la formació us enviarem l’import exacte a bonificar. Si no sou entitat adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió cal que ens ho demaneu abans del 19 de setembre a: gestio@escolacristiana.org
  • L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE): No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que a data 10 de desembre no tinguin un 35% del Progress, la participació dels Autònoms, o les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.
  • Si es vol bonificar el 100% del cost, i a efectes de complir amb l’obligació de cofinançament per part de l’empresa, l’escola ha de facilitar 2h laborals pel total del curs al seu participant per dedicar-les a aquesta formació, (poden ser part de les hores anuals de formació).
  • Un cop iniciat el curs, ens posarem en contacte amb el participant per demanar-li que ompli les seves dades al full d’inscripció. En el cas de participacions de les quals gestionem la bonificació, demanarem també el certificat de Cost Salarial i el full de comunicació a la Representació Legal dels Treballadors (RLT) (L’acció formativa que sigui objecte de bonificació haurà de ser comunicada abans d’iniciar-se a RLT per escrit. A la FECC tenim a la vostra disposició un model per fer aquesta comunicació a https://sites.google.com/site/documentsbonificacio/)