Els Cursos d’AICLE aplicat a l’Educació Primària i AICLE aplicat a l’Educació Secundària Obligatòria estan pensats per a escoles que vulguin començar a impartir matèries en anglès a Primària o a Secundària.

Aquestes dues formacions dotaran als participants de coneixements teòrics sobre l’AICLE, però, sobre tot, els donaran idees i propostes concretes i realitzables per aplicar a les classes de manera immediata, així com eines per a començar a crear recursos, activitats, unitats i propostes d’implantació de la metodologia al centre.

Els cursos han estat dissenyats, gràcies a l’organització de Project OnLang, per Jon Wright i Jeremy Taylor, reconeguts professors, formadors de professors i creadors de materials didàctics amb més de 30 anys d’experiència.

Ambdós cursos són impartits 100% en anglès per formadors natius de llengua anglesa, per tant es requereix com a mínim un nivell d’anglès B2 o equivalent per a un bon aprofitament de la formació.

Finançament per bonificació o Consorci per a la Formació Contínua.

 

 

Cursos AICLE específics i diferenciats per a l’àrea d’humanitats i l’àrea de ciències

Aquests dos cursos van adreçats a professors que ja tinguin coneixements d’AICLE i vulguin aprendre a elaborar i impartir continguts curriculars no lingüístics en anglès en les àrees de Ciències o d’Humanitats. Es treballaran tècniques dinàmiques que mostrin com treballar amb els alumnes la interacció i oralitat de les matèries d’Humanitats o de Ciències en anglès. També es treballarà sobre materials de l’àrea corresponent ja existents (realia) per adaptar-los i preparar activitats AICLE.

Els cursos han estat dissenyats, gràcies a l’organització de Project OnLang, per Jon Wright i Jeremy Taylor, reconeguts professors, formadors de professors i creadors de materials didàctics amb més de 30 anys d’experiència.

Ambdós cursos són impartits 100% en anglès per formadors natius de llengua anglesa, per tant es requereix com a mínim un nivell d’anglès B2 o equivalent per a un bon aprofitament de la formació.

Finançament per bonificació o Consorci per a la Formació Contínua.

 

Podeu demanar més informació sobre aquests cursos al Departament de Gestió de Serveis Educatius de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, adreçant-vos a formacio@escolacristiana.org