Els darrers anys, les escoles estan fent esforços notables per millorar l’educació multilingüe que ofereixen.
Aquest treball sistemàtic i ben orientat donarà com a fruit, sens dubte, la superació definitiva d’un dèficit
històric: la capacitat comunicativa dels joves del país en llengua estrangera. Des de la FECC hi hem
contribuït mitjançant un programa de formació que les escoles han sumat als propis esforços. Un dels
element d’aquest programa és la Jornada d’Escola Multilingüe, de la qual enguany se celebrarà la 13a edició
(13a JEM).
L’orientació del programa de formació de l’escola multilingüe que ofereix la FECC segueix el principi que
l’aprenentatge de les llengües s’ha de basar en l’ús freqüent en contextos diferents, tant els escolars
-assegurant l’abordatge des de totes les àrees, la coherència metodològica i la programació conjunta-, com
en altres activitats, augmentant l’exposició a entorns de llengua estrangera mitjançant intercanvis, auxiliars
de conversa, estades a l’estranger, etc. Les certificacions d’escola multilingüe que la FECC ofereix són també
un estímul per als alumnes i escoles.
La 13A JORNADA D’ESCOLA MULTILINGÜE segueix aquesta orientació oferint sis alternatives diferents en cada
franja horària, que representen una àmplia mostra. Alguns dels tallers estan patrocinats per entitats
col·laboradores; les hem seleccionat perquè el contingut ens ha semblat molt interessant, tot i que parlaran
en nom d’una entitat.
En aquesta edició hem fet un esforç per integrar algunes activitats pensades per escoles que ofereixen
l’alemany com a llengua estrangera i ofertes pel Goethe Institute, fruit de la col·laboració d’aquesta entitat
amb la FECC. Esperem així atendre aquest significatiu nombre de docents que tenen poques oportunitats
per conèixer recursos per treballar la llengua alemanya. En edicions successives oferirem altres llengües
estrangeres.
Els tallers tenen una capacitat màxima determinada i les sol·licituds seran ateses per estricte ordre
d’inscripció.